Μαϊντανός

Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευασιών

Captain's

 

Είδος συσκευασίας

Γραμμάρια/τεμάχιο

Τεμάχια/πακέτο

Κωδικός

Barcode

 

 

 

 

 

Πλαστική

6

12

35170

5201535351703

Φάκελος

10

12

31170

5201535311707