Ρίγανη

Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευασιών

Captain's

 

Είδος συσκευασίας

Γραμμάρια/τεμάχιο

Τεμάχια/πακέτο

Κωδικός

Barcode

 

 

 

 

 

Γυάλινο βάζο

100

6

35011

5201535350119

Γυάλινη

14

12

35012

5201535350126

Πλαστική

30

12

31010

5201535310106

Φάκελος

50

10

33010

5201535330104