Τίλιο

Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευασιών

Captain's

 

Είδος συσκευασίας

Γραμμάρια/τεμάχιο

Τεμάχια/πακέτο

Κωδικός

Barcode

 

 

 

 

 

Πλαστική

25

12

31050

5201535310502

Φάκελος

15

10

33050

5201535330500