Δάφνη

Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευασιών

Captain's

 

Είδος συσκευασίας

Γραμμάρια/τεμάχιο

Τεμάχια/πακέτο

Κωδικός

Barcode

 

 

 

 

 

Γυάλινο βάζο

25

6

35061

5201535350614

Γυάλινη

4

12

35062

5201535350621

Πλαστική

15

12

31060

5201535310601

Φάκελος

15

10

33060

5201535330609