Βασιλικός

Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευασιών

Captain's

 

Είδος συσκευασίας

Γραμμάρια/τεμάχιο

Τεμάχια/πακέτο

Κωδικός

Barcode

 

 

 

 

 

Γυάλινη

5

12

35120

5201535351208

Γυάλινη

60

6

35121

5201535351215

Πλαστική

30

12

31120

5201535311202