Γαρίφαλο τριμμένο

Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευασιών

Captain's

 

Είδος συσκευασίας

Γραμμάρια/τεμάχιο

Τεμάχια/πακέτο

Κωδικός

Barcode

 

 

 

 

 

Γυάλινη

33

12

5071

5201535050712

Πλαστική

20

12

1070

5201535010709

Φάκελος
10
24
3070
5201535030707