Κανέλα ξύλο

Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευασιών

Captain's

 

Είδος συσκευασίας

Γραμμάρια/τεμάχιο

Τεμάχια/πακέτο

Κωδικός

Barcode

 

 

 

 

 

Γυάλινη

20

12

5061

5201535050613

Πλαστική

55

12

1060

5201535010600

Φάκελος
10
24
3062
5201535030622
Φάκελος
50
12
3061
5201535030615