Μπαχάρι τριμμένο

Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευασιών

Captain's

 

Είδος συσκευασίας

Γραμμάρια/τεμάχιο

Τεμάχια/πακέτο

Κωδικός

Barcode

 

 

 

 

 

Γυάλινη

33

12

5091

5201535050910

Πλαστική

20

12

1090

5201535010907

Φάκελος
10
48
3091
5201535030912
Φάκελος
50
12
3092
5201535030929