Βιβλιογραφία • Abramson J. (2007), “Food Culture in France” Greenwood Publishing Group
 • Centre for Mediterranean Cooperation, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Union internationale pour la conservation de la nature et de ses resources, (2005), “A Guide to Medicinal Plants in North Africa”, IUCN
 • DeJean J. (2005), “The Essence of Style: How the French Invented High Fashion, Fine Food, Chic Cafes, Style, Sophistication, and Glamour” Simon and Schuster
 • “Encyclopedia Britannica” (1959), Publisher: William Benton
 • Garland S. (2006), “The Complete Book of Herbs and Spices”, Published by Frances Lincoln
 • Green A. (2006), “Field Guide to Herbs & Spices”, Quirk Books
 • Hawkins K and Webb M. (2007), “The Herb and Spice Companion: A Connoisseur's Guide”, Running Press
 • Hemphill I. (2006), “The Spice and Herb Bible”, Second Edition, Published by Robert Rose Inc.
 • Hill T. (2004), “The spice lover’s guide to herbs & spices”, Published by John Wiley & Sons, Inc.
 • Hui Lin Li (1963), “Shade and Ornamental Trees: Their Origin and History” University of Pennsylvania Press
 • Kowalchik C. & Hylton W. H. (1998) “Rodale's Illustrated Encyclopedia of Herbs”, Rodale Books
 • Krech, S. McNeill J.R, Merchant C. (2004) “Encyclopedia of World Environmental History: A-E”, Routledge
 • Lambert Ortiz E., (1992), “The Encyclopedia of Herbs, Spices, & Flavorings”, Dk Adult
 • Li T. S. C. , Beveridge T. H. J., (2003) “Sea Buckthorn (Hippophae Rhamnoides L.): Production and Utilization”, NRC Research Press
 • Lust J. B. (2001), “The Herb Book: The Complete and Authoritative Guide to More Than 500 Herbs”, Beneficial Books
 • McVicar J. (2008), “The Complete Herb Book”, Firefly Books
 • Morton M. (2000), “Cupboard Love, A Dictionary of Culinary Curiosities”, Insomniac Press
 • Norman J. (2004), “Herb & Spice-The cook’s essential companion”, Published by Dorling Kindersley Limited
 • Pedersen S., (2000), “Echinacea: Amazing Immunity”, Natural Care Library, Published by Dorling Kindersley Limited
 • Segnit N. (2010), “The Flavour Thesaurus”, Bloomsbury Publishing
 • Sturz F. W., (1818), “Etymologicum graecae linguae gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita”, Αpud I.A.G. Weigel
 •  “The Farmers Register” (1842), 7ος Τόμος, Editor and Proprietor Edmund Ruffin, Published by the Proprietor
 • The London Medical Gazette”, (1837), Τόμος 20, Longman
 • Γιώτης Α. (2006), «Δυόσμος ο Ήμερος», Περιοδικό Γαστρονόμος, τεύχος 2, Έκδοση: «Η Καθημερινή» Α.Ε. Έκδοση Εντύπων-Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 • Γιώτης Α. (2007), «Πιπέρι», Περιοδικό Γαστρονόμος, τεύχος 18, Έκδοση: «Η Καθημερινή» Α.Ε. Έκδοση Εντύπων-Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 • Γιώτης Α. (2008), «Μαντζουράνα: Η εξαδέλφη της ρίγανης», Περιοδικό Γαστρονόμος, τεύχος 25, Έκδοση: «Η Καθημερινή» Α.Ε. Έκδοση Εντύπων-Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 • Γιώτης Α. (2009), «Δενδρολίβανο, το φυτικό λιβάνι», Περιοδικό Γαστρονόμος, τεύχος 36, Έκδοση: «Η Καθημερινή» Α.Ε. Έκδοση Εντύπων-Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 • Τεγόπουλος-Φυτράκης (2004), « Μείζον Ελληνικό Λεξικό», τέταρτη έκδοση, Εκδόσεις Αρμονία