Captain's Spices
Captain's Spices
< ОБРАТНО
Условия за ползване

Ат.Йотис АД вземайки предвид важността на политиката за защита на личните данни, се задължава да защитава и зачита личните данни на посетителите на интернет страницата й, както и на нейните клиенти. Интернет страницата е създадена във формат, при който по време на посещаването й не се запазват лични данни на посетителите. В случай че същите решат да предоставят на Ат.Йотис АД личните си данни или друга информация, с които могат да бъдат идентифицирани, бихме искали да ги уверим, че тези данни ще бъдат използвани само за развитието на нашето сътрудничество.

При посещаване на интернет страницата, сървърът на Ат.Йотис АД събира основна информация за потребителя, в това число ISP домейна на посетителя, времето на свързване с интернет страницата, както и съответните страници, които той посещава. Не се съхранява email адреса на посетителя и не се събира информация за други страници, които потребителят е бил посетил.

Основната информация за потребителя, която се събира, се използва за анализ на интернет трафика, както и за подобрение на съдържанието на интернет страницата на Ат.Йотис АД.

Моля, имайте предвид, че интернет страницата на Ат.Йотис АД, може да съдържа линкове към продукти и услуги, които се предлагат от други външни фирми. Интернет страницата, с която ще се свърже потребителя има възможност да разграничи, че осъществяването на връзката е станало посредством Ат.Йотис АД.

Данните за комуникация на клиента се използват за предприемане на всички необходими действия от страна на Ат.Йотис АД, за активиране и развитие на избраната от посетителя услуга.

Ат.Йотис АД не продава и не отдава под наем на трети лица личните данни на клиентите. Ат.Йотис АД ще разкрие данните на клиентите само ако бъде счетено за необходимо при следните случай: свързване или идентификация на лица, за които е установено, че вредят или се опитват да навредят на Ат.Йотис АД или на нейните клиенти, за отговор на официални запитвания, съдебни производства, съдебни заповеди. В допълнение, Ат.Йотис АД не разкрива на трети лица съдържанието на emails и електронната комуникация на своите клиенти. Ат.Йотис АД ще разкрие съдържанието на emails и електронната комуникация на своите клиенти, само ако бъде счетено за необходимо, при следните случаи: отговор на официални запитвания, съдебни производства, съдебни заповеди, защита на законните права на Ат.Йотис АД и нейните клиенти, непреднамерена защита на съдържанието, свързана с реализирането на престъпления. Независимо от това, Ат.Йотис АД ще проучи, изтрие или блокира достъпа на комуникациите, които могат да навредят на компанията, нейните клиенти или на трети лица. Ат.Йотис АД ще действа по този начин, при действително или потенциално нарушение на Условия за ползване на услугите на Ат.Йотис АД.

Моля, имайте предвид, че Ат.Йотис АД си запазва правото да изпраща по своя преценка, информационни съобщения и важна информация, свързана с нейните услуги.

 

Права на интелектуална и индустриална собственост:
Съдържанието на настоящия уеб сайт, включително, но не само на текстовете, наименованията, търговските марки, логата, графиките, илюстрациите, фотографиите, видео или аудио файловете и всякакъв вид файлове са обект на авторско право на Ат.Йотис АД и се регулира от националният и международният закон за авторското право, с изключение на тези, изрично признати или формирани права на трети лица. Поради тази причина изрично се забранява използването, възпроизвеждането, публикуването, копирането, съхранението, продажбата, преноса, разпределението, публикуването, изпълнението, свалянето (download), превеждането или модифицирано по какъвто и да е начин, частично, цялостно или резюмирано на горепосочените права, без изричното предварителното съгласие на Ат.Йотис АД, освен ако не е посочено друго в настоящите условия. Потребителят/посетителят приема, че всичко включено в страниците на този уеб сайт представлява защитено право на индустриална и /или продукт на интелектуалната собственост на Ат.Йотис АД или трети лица (което се използва след предоставяне на разрешително), и следователно неупълномощеното използване може да бъде зачетено за нарушение и да доведе до правни санкции.

Повторното публикуване на съдържанието е разрешено само ако са изпълнени следните условия:

- Частите на съдържанието, което се публикува повторно, трябва да останат непроменени в сравнение с оригиналното съдържание. Не е позволено неточното предаване на съдържанието, чрез промяна на отделни думи или фрази.
- В случай на повторно публикуване на част или цял раздел от съдържанието на настоящият уеб сайт, управителят на уеб сайта, на който се осъществява повторната публикация, трябва да публикува на страницата с преиздаденото съдържание, линк (link) към уебсайта captainspices.gr, цитирайки го като източник. Тази връзка може да бъде http://www.captainspices.gr или съответния адрес (URL) на страницата на captainspices.gr, от която се препубликува съдържанието. Заглавието на линка по-долу, трябва да бъде винаги "Подправки и билки» Captain's (без кавичките).

В случай на неизпълнение на горните условия компанията Ат.Йотис АД си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу собствениците и управителите на уеб сайтове, които публикуват повторно съдържанието на captainspices.gr без писмено разрешение.

За всякакви препоръки/уточнения, моля свържете се с нас на email адрес webmaster@captainspices.gr