Captain's Spices
Captain's Spices
100% ПРИРОДЕН САЙТ
 
История

Повече от 80 години семейство ЙОТИС развива успешно дейност в областта на вноса, обработката и пакетирането на подправки, билки и натурални миксове. Първата компания е основана през1936г. и до 1973г. съществува с наименованието БРАТЯ ЙОТИС по името на основателя ѝ Христос Йотис.

Предметът на дейност на компанията е бил представителството на маркови гръцки продукти като същевременно е осъществяван внос и пакетиране на подправки, както и на гръцки билки.


Големият успех идва през 1973 година, когато вече под името АТ. ЙОТИС АД компанията се занимава изключително и само с внос, обработка и пакетиране на подправки и билки под бранда Captain’s.


Следващите години са определящи за развитието на компанията. Под управлението на президента ѝ Атанасиос Йотис брандът Captain’s става лидер на гръцкия пазар.


Днес компанията с 80-годишно ноу-хау, със създаването на иновативни висококачествени продукти, с квалифициран и отлично обучен персонал и прилагайки съвременни маркетингови техники, наложи бранда Captain’s, както на гръцкия, така и на международния пазар.